INFORMACJA RODO

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 04 2016 r.

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem Państwa danych jest Agencja Celna PIK z siedzibą w Opolu przy ulicy Zielonogórska 3 45-328 Opole prezes@acpik.com.pl tel. 77 441 64 81 który to jest obowiązany do zabezpieczenia państwa danych osobowych

CEL PRZETWARZANIA DANYCH

Agencja Celna PIK będzie przetwarzała Państwa dane w celu:

  1. zawarcia umów i usług w zakresie przez nas prowadzonych /wykonanie umów/
  2. wystawianie faktur, dochodzenia roszczeń / prawny interes uzasadniony/

OKRES WYKORZYSTYWANIA DANYCH

  1. czas trwania umowy, zlecenia
  2. czas przechowywania danych wynikających z innych przepisów /podatkowe,celne/

PAŃSTWA PRAWA

Mogą Państwo:

  1. złożyć wniosek o dostęp do danych oraz ich kopię
  2. sprostowania danych lub ich usunięcie, czy też przeniesienie,oraz wnieść skargę do PREZESA URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH jeżeli zostaną naruszone Wasze prawa

WASZE DANE MOGĄ BYĆ PRZEKAZANE

  1. Wasze dane możemy przekazać z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa innym podmiotom powiązanych z realizacją Państwa zleceń np./Krajowa Administracja Skarbowa

KONTAKT W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Marek Maślak prezes@acpik.com.pl

Informację umieszczono na stronie www.acpik.com.pl